Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom bij popkoor O Jee

Organisatie

Een koor is veel meer dan alleen maar zingen. Achter de intensieve en gezellige repetitieavonden, optredens, activiteiten, inspiratiedagen en feestjes zit een complete organisatie en een professionele dirigent. Commissies vervullen een cruciale rol binnen O Jee. Zonder veel leden die in commissies actief zijn kan O Jee niet functioneren. Het bestuur zorgt voor duidelijke kaders, waarbinnen de commissies hun plannen kunnen ontwikkelen en hun werk kunnen doen. Elk jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden, waar alle leden kunnen meepraten over het reilen en zeilen van O Jee.